Współpraca

Aby uzyskać aktualne warunki współpracy i możliwość logowania się do serwisów umożliwiających zakupy po cenach hurtowych należy przesłać na nasz adres aktualne kopie dokumentów firmy. Dokumenty można przesłać faksem na numer 22 375 93 55 lub przesłać pocztą elektroniczną na adres umieszczony na podstronie Kontakt